کد خبر 119640

شرکت شیشه وگاز در مدت 8 ماهه منتهی به آبان 1400 حدود 200 میلیارد تومان درآمد به دست آورده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت شیشه و گاز با نماد معاملاتی کگاز در آبان ماه سال مالی 1400 فروش 28 میلیارد تومانی داشته که در قیاس با ماه قبل و میانگین 7 ماهه به ترتیب افت 5 درصدی و رشد 17 درصدی داشته است.

مجموع فروش 8 ماهه کگاز با رشد 20 درصدی در قیاس با مدت مشابه سال مالی قبل به 200 میلیارد تومان رسیده است.

مقدار فروش بطر شرکت در آبان ماه 14.5 میلیون عدد بوده که نسبت به ماه گذشته کاهش 14 درصدی داشته است. 

 در آبان ماه، نرخ فروش بطر سبک داخلی و خارجی به ترتیب 2.2 میلیون تومان و 1.6 میلیون تومان به ازای هر هزار عدد بوده که نسبت به ماه قبل به ترتیب افزایش 15 و 7 درصدی  داشته‌اند.

 

ارسال نظر

تازه ها