کد خبر 110494

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، وبصادر در خرداد ماه 2875 میلیارد تومان از تسهیلات درآمد داشته که نسبت به ماه گذشته آن 25 درصد رشد داشته و نسبت به میانگین ماهانه سال 99 حدود 33 درصد رشد داشته است. 

  درآمد بانک از تسهیلات اعطایی در فصل بهار 7477 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 79 درصد رشد داشته است. 

 این بانک در خرداد ماه حدود 2700 میلیارد تومان سود بابت سپرده ها پرداخت کرده که نسبت به اردیبهشت ماه 11 درصد رشد داشته و نسبت به میانگین ماهانه سال گذشته 40 درصد رشد داشته است. 

 این بانک در فصل بهار مجموعا 6940 میلیارد تومان بابت تسهیلات سود پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 41 درصد رشد داشته است. 

 

ارسال نظر

تازه ها