کد خبر 110414

«دکیمی» طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند 1400 مبلغ 63 میلیارد و 151 میلیون تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 72 درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنعتی کیمیدارو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان خرداد 1400 معادل 287,705 28 میلیارد و 770 میلیون تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 55 درصد افزایش داشته است.

«دکیمی» با سرمایه ثبت شده 57 میلیارد و 600 میلیون تومانی طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند 1400 مبلغ 63 میلیارد و 151 میلیون تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 72 درصد رشد داشته است.

انتهای خبر 

 

ارسال نظر

تازه ها