کد خبر 116042

رئیس اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه در یادداشتی اعلام کرد

اداره پیشگیری و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت تدوین مقررات مربوطه، پس از ارسال نتایج طرح مطالعاتی و اخذ نظرات از ارکان بازار سرمایه، بیش از 20 جلسه کارشناسی با حضور کارشناسان ارشد و برخی از مدیران بازار سرمایه برگزار نمود. در نهایت متن پیش نویس «لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار» تدوین شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، امین بدیع صنایع، رئیس اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه در یادداشتی اعلام کرده است:

با توجه به ضرورت و اهمیت ساماندهی شرایط قبولی سمت و تصمیم‌گیری در صورت وجود تعارض منفعت در اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی در بازار سرمایه به عنوان یکی از موضوعات مهم در جهت ارتقای سلامت بازار سرمایه، پیش نویس لایحه "مدیریت تضاد منافع در بازار سرمایه" و "هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت در مدیریت تضاد منافع" پس از انجام مطالعات و برگزاری جلسات و مباحث کارشناسی تدوین شد و در اجرای ماده 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و بند 16 قسمت "د" سند پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در حوزه بازار سرمایه مصوب 26/06/1398 شورای عالی بورس مبنی بر " تقویت و توسعه بهره گیری از مشاوره و خرد جمعی" و استفاده از نظرات صاحب‌نظران به فراخوان عمومی گذاشته شد.

ساماندهی شرایط تصمیم گیری در صورت وجود"تعاض و تضاد منفعت" بنگاه‌های اقتصادی در بازارسرمایه از موضوعات بسیار مهم و گلوگاهی ارتقاء سلامت بازار سرمایه بوده و بر این اساس از سال گذشته با تعریف طرح مطالعاتی مربوط از جانب معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار به مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان آغاز گردید. تأکید اصلی طرح مذکور بر تعیین بایدها و نبایدهای تصمیم گیری در شرایط تعارض منافع، ارتقاء وضعیت کنونی مدیریتی و مقرراتی، ارائه راهکارهای مصون سازی بازار سرمایه از آثار و عواقب مربوطه، تنظیم گری تصدی به سمت‌های مدیریتی و عضویت در جلسات تصمیم گیری در وضعیت تعارض منافع و نحوه رفع شائبه‌های تأثیرگذاری بر تصمیمات در شرایطِ تعارض منافع و حل مسائل گلوگاهی در این حوزه بوده است.

اداره پیشگیری و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت تدوین مقررات مربوطه، پس از ارسال نتایج طرح مطالعاتی و اخذ نظرات از ارکان بازار سرمایه، بیش از 20 جلسه کارشناسی با حضور کارشناسان ارشد و برخی از مدیران بازار سرمایه برگزار نمود. در نهایت متن پیش نویس «لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار» تدوین و مقرر گردید جهت ارتقاء متن پیش نویس مذکور و اخذ و اعمال نظرات کلیه اشخاص و ذی نفعانی که نظرات آنها به هرعلتی در فرآیند تدوین، اخذ نشده در قالب فراخوان عمومی منتشر گردد. کلیه اشخاص می‌توانند جهت استفاده و اطلاع از نتایج طرح مطالعاتی نیز به این آدرس مراجعه کنند.

به موازات تدوین پیش نویس لایحه فوق، در جهت تسهیل بهره برداری از مقررات پیشنهادی و تأکید بر موارد مهم و کلیدی در تصمیم گیری مدیران در مدیریت تعارض منافع و همچنین بیان برخی از مواردی که به اجرای هرچه بهتر مدیریت تعارض منافع کمک نموده و در قالب مقررات قابل تصریح نیستند، اصول و هنجارهای رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت نیز تحت عنوان "هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت در مدیریت تضاد منافع" تهیه و آماده شده است که پیش نوس اولیه آن نیز جهت دریافت نظرات فعالان بازار سرمایه و ذی نفعان منتشر و در دسترس عموم قرار گرفته است.

صاحبنظران، متخصصین، فعالان و ذی نفعان محترم می توانند جهت مشاهده متن لایحه و هنجارها و اصول رفتاری به آدرس‌های ذیل مراجعه کرده و این سازمان را از نظرات ارزشمند و مفید خود بهره مند نمایند:

پیش نویس لایحه "مدیریت تضاد منافع در بازار سرمایه" به این آدرس: 

پیش نویس "هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت در مدیریت تضاد منافع" به این آدرس

امید است با بررسی دقیق کارشناسی، جمع‌آوری نظرات صاحب‌نظران و فعالان بازار سرمایه، مصوبه و ابلاغیه‌ متقن، شفاف و مؤثر تنظیم و ابلاغ شود تا راه برای برداشتن گام‌های بیشتر برای ارتقاء سلامت بازار سرمایه و پیشگیری از وقوع ناهنجاری‌ها میسر شود. همچنین به دلیل اهمیت اجرای هرچه زودتر مقررات مذکور و انجام تشریفات قانونی لازم، مهلت 30 روزه جهت اخذ نظرات در نظر گرفته شده و شایسته است صاحبنظران و متخصیصن مهلت فوق را مدنظر قرار دهند.

منبع: سنا 

ارسال نظر

تازه ها