کد خبر 110648

مؤسسه فیچ برآورد کرد

طبق گزارش که مؤسسه «فیچ سولوشن» منتشر کرده است سهم تقاضای سبز مس از کل تقاضای مس جهان تا سال 2030 به 15.7 درصد خواهد رسید که نشان‌دهنده رشد میانگین سالانه 13 درصدی خواهد بود.

به گزارش بخش بین‌الملل پایگاه خبری بااقتصاد، مؤسسه «فیچ سولوشن» در گزارشی به بررسی میزان تقاضای مس در نتیجه رشد زیرساخت‌های سبز و گذار از انرژی‌های فسیلی طی یک دهه آینده پرداخته است.

این مؤسسه در گزارش خود آورده است که در حال حاضر تقاضا برای مس کلا به سه دسته تقسیم می‌شود: ساخت و ساز، زیرساخت‌ها و تولید صنعتی.

سپس فیچ ادامه داده ترکیب تقاضای مس در این سه بخش در نتیجه شتاب کربن‌زدایی در سال 2021 تغییر خواهد کرد و بخش انرژی و خودروسازی بیشترین میزان تقاضا را به خود اختصاص خواهند داد.

تیم تحقیقاتی بخش خودرو و انرژی‌های تجدید‌پذیر این مؤسسه رتبه‌بندی بر این عقیده است با رشد تقاضای سبز مس، سهم تقاضای مس در بخش برق و انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز بخش خودروسازی تا سال 2030 به 7.9 درصد کل تقاضای مس خواهد رسید.

فیچ برآورد کرده در نتیجه‌ی گذار از انرژی فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر سهم تقاضای سبز مس نسبت به کل تقاضای این محصول از تقریبا 5.6 درصد در سال 2021 به 15.7 درصد در سال 2030 رشد خواهد کرد. یعنی سهم مصرف این بخش از 1 میلیون و 400 هزار تن در سال 2021 به 5 میلیون و 400 هزار تن در سال 20230 خواهد رسید که نشان می‌دهد میزان تقاضای این بخش طی 10 سال آینده به طور میانگین سالانه 13 در صد رشد خواهد کرد.

در گزارش این مؤسسه تحقیقاتی آمده است دو حوزه بسیار مهم رشد تقاضای سبز مس در یک دهه آینده شامل انرژی‌های تجدیدپذیر و صنعت خودروهای الکتریکی خواهد بود.

فیچ در ادامه گزارش داده بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در این یک دهه بیشترین میزان رشد تقاضای سبز مس را به خود اختصاص خواهد داد. مصرف مس در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به سیستم‌های انرژی سنتی 12 برابر بیشتر است.

بخش انرژی‌های تجدیدپذیر به طور میانگین سالانه 62 درصد کل تقاضای سبز مس بین سال‌های 2021 تا 2030 را به خود اختصاص خواهد داد که معادل 7.9 درصد کل تقاضای مس در جهان خواهد بود و این در حالیست که اکنون سهم این بخش از کل تقاضای مس 5.1 درصد است. فیچ همچنین آورده است که با رشد بخش صعنت خودروهای الکتریکی در جهان طی یک دهه آینده سهم بخش انرژی‌های تجدیدپذیر کاهش خواهد یافت.

در گزارش فیچ سه کشور چین، هند و ایالات متحده بخش میزان رشد بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در یک دهه آینده را به خود اختصاص خواهند داشت.

انتهای خبر

 

ارسال نظر

تازه ها