وتوسم
  • شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی اعلام داشت به دلیل عدم حضور شرکت کننده مزایده این شرکت بی‌نتیجه بوده است.

تازه ها

element('newsstudios/FRONT_L'); ?>