فتوسا
  • بر اساس اطلاعیه شرکت فرابورس ایران

    سهام شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان با نماد «فتوسا» روز چهارشنبه به روش ثبت سفارش در بازار فرابورس انجام می‌شود.

تازه ها

element('newsstudios/FRONT_L'); ?>