غفارس
  • بررسی صورت مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1401 شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) خروج از زیان و رسیدن به سود در دوره مذکور را نشان می‌دهد.

تازه ها

element('newsstudios/FRONT_L'); ?>