رسمی
 • نرخ ارز بین‌بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۴ ارز کاهش و 10 ارز افزایش یافت.

 • با اعلام بانک مرکزی امروز نرخ ۲۳ ارز با کاهش قیمت روبه‌رو شدند.

 • براساس اعلام بانک مرکزی امروز (۲۳ آبان ماه)، نرخ رسمی ۹ ارز بین بانکی نسبت به روز گذشته ثابت ماند و همچنین نرخ رسمی ۲۲ ارز افزایش یافت.

 • نرخ ارز بین‌بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۷ ارز با کاهش قیمت روبه‌رو شدند.

 • بانک مرکزی امروز، ‌سه‌شنبه (۱۸ آبان)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳۰ ارز افزایش و نرخ ۹ ارز کاهش یافت. نرخ باقی ارزها نیز ثابت ماند.

 • بانک مرکزی امروز، ‌چهارشنبه (۱۲آبان)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۴ ارز افزایش و نرخ ۲۶ ارز کاهش یافت. نرخ باقی ارزها نیز ثابت ماند.

 • بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی ۲۲ ارز بین بانکی افزایش و نرخ ۱۵ ارز کاهش یافت.

 • بنابر اعلام بانک مرکزی، نرخ رسمی ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند و نرخ رسمی ۲۶ ارز کاهش یافت.

 • بنابر اعلام بانک مرکزی؛

  براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی ۸ ارز بین بانکی ثابت ماند.

 • براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رسمی ۲۸ ارز بین بانکی افزایش یافت.

تازه ها

element('newsstudios/FRONT_L'); ?>