ارزش
 • کارنامه ۱۰ ماهه بازار آتی

  ارزش معاملات بازار قراردادهای آتی بورس کالای ایران تا پایان دی امسال از ۱۴ همت (هزار میلیارد تومان) فراتر رفت.

 • ۱۳۷ هزار و ۵۳۵ تن انواع کالا و محصول صنعتی و پتروشیمی به ارزش بیش از ۳.۲ همت در رینگ صادراتی بورس کالای ایران در هفته گذشته فروخته شد.

 • نزدیک ۶۵ هزار قرارداد آتی به ارزش بیش از ۵۱۶ میلیارد تومان در بازار قراردادهای آتی در هفته منتهی به ۳۰ دی دست به دست شد. زعفران به لحاظ حجم و صندوق طلا به لحاظ ارزش معاملات در رتبه نخست بازار قراردادهای آتی ایستاد.

 • فهرست جدید ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۲۷ دی ۱۴۰۱ به روز رسانی و اعلام شد.

 • بیش از ۸۶ هزار و ۵۰۰ قرارداد آتی به ارزش بیش از ۵۷۲ میلیارد تومان در بازار قراردادهای آتی در هفته منتهی به ۲۳ دی دست به دست شد. زعفران به لحاظ حجم و سکه به لحاظ ارزش معاملات در رتبه نخست بازار قراردادهای آتی ایستاد.

 • عملکرد هفتگی تالار صادراتی کیش

  ۱۲۰ هزار و ۷۰۵ تن انواع کالا و محصول صنعتی و پتروشیمی به ارزش بیش از ۲.۶ همت در رینگ صادراتی بورس کالای ایران در هفته گذشته فروخته شد.

 • کارنامه عملکرد هفتگی بازار آتی

  نزدیک ۹۵ هزار قرارداد آتی به ارزش بیش از ۶۲۰ میلیارد تومان در بازار قراردادهای آتی در هفته منتهی به ۱۶ دی دست به دست شد که نسبت به هفته قبل از آن، افزایش ۲۱.۸ درصدی در حجم و ۲۱.۹ درصدی را در ارزش به دنبال داشت. زعفران به لحاظ حجم و سکه به لحاظ ارزش معاملات در رتبه نخست بازار قراردادهای آتی ایستاد.

 • عملکرد هفتگی تالار صادراتی کیش

  ۱۳۶ هزار و ۳۵۸ تن انواع کالا و محصول صنعتی و پتروشیمی به ارزش بیش از ۲.۳۵ همت در رینگ صادراتی بورس کالای ایران در هفته گذشته فروخته شد. بیشترین حجم معامله شده متعلق به قیر بود.

 • کارنامه عملکرد هفتگی معاملات هفتگی بازار آتی

  در هفته گذشته، ۷۸ هزار قرارداد آتی به ارزش بیش از ۵۰۸ میلیارد تومان در بازار قراردادهای آتی در هفته منتهی به ۹ دی دست به دست شد که نسبت به هفته قبل از آن، افزایش ۲.۵ درصدی را در ارزش به دنبال داشت.

 • در بورس کالا رقم خورد؛

  در ۹ ماهه امسال بیش از ۲ میلیون و ۱۳۹ هزار قرارداد آتی به ارزش ۱۱.۸ همت در بورس کالا دست به دست شد که به لحاظ ارزش افزایش ۲.۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال تجربه کرد. از این میزان قرارداد، ۳۰۸ هزار و ۲۱۵ قرارداد به ارزش ۱.۵ همت مربوط به ماه آذر بود.

تازه ها

element('newsstudios/FRONT_L'); ?>