ارسال نظر

  • ناشناس

    0 0

    تا این ادمهای شکم گنده دزد رانتخوار در مملکت ما ریس هستند و برای مردم تصمیم میگیرند وضع همین اش و همین کاسه تا اینکه مردم همانطوریکه با قذافی برخورد کردنند با اینها برخورد شود

تازه ها