کد خبر 107242

مدیر اجرایی طرح واکسن «کوو ایران برکت» اعلام کرد

مظهری، مدیر اجرایی طرح واکسن «کوو ایران برکت» گفت: ۳ میلیون دز واکسن کرونا تا خرداد ماه در اختیار مردم قرار می گیرد.

ارسال نظر

تازه ها