کد خبر 107027

معاون رئیس جمهورگفت: بانک‌ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند. مهلت پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ تمدید شد.

ارسال نظر

تازه ها