کد خبر 106914

فقط در یک سال ۱۳۸ هزار میلیارد تومان کالا قاچاق شده است که تنها ۱۸ هزار میلیارد آن کشف شده که معادل ۱۲ درصد است. از این ۱۲ درصد نیز فقط نیم درصد آن محکوم شده که تنها یک دهم درصدش وصول شده است!

ارسال نظر

تازه ها