کد خبر 102339

مدیر خدمات حقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، در ویدیویی جزییات کامل انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث را توضیح داد.

ارسال نظر

تازه ها