کد خبر 101007

سخنگوی کمیسیون تلفیق کمیسیون مجلس: افزایش نرخ ارز گمرکی سال آینده از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش پیدا خواهد کرد که موجب درآمد ۴۰ هزار تومانی دولت خواهد شد که باید به عنوان یارانه معیشتی یا سلامت به مردم پرداخت کند.

ارسال نظر

تازه ها