کد خبر 99498

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: سال آتی ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پیش فروش نفت و ۹۵ هزار میلیارد تومان نیز واگذاری شرکتهای دولتی لحاظ شده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، حمید پور محمدی در نشست خبری لایحه بودجه 1400 گفت: در لایحه بودجه 1400 منابع عمومی 841 هزار میلیارد تومان است. همچنین 104هزار میلیارد بودجه عمرانی خواهد بود‌.  درآمدها از288هزار میلیارد به317هزار میلیارد افزایش خواهد یافت. منابع پیش بینی شده برای سازمان مالیاتی 225هزار میلیارد تومان خواهد بود.

واگذاری دارایی سرمایه نیز به 225هزار میلیارد تومان‌خواهد رسید که در این قسمت  فروش نفت و‌گاز 199هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

وی افزود، سال آتی 70هزار میلیارد تومان برای پیش فروش نفت و 95هزار میلیارد تومان نیز واگذاری شرکتهای دولتی لحاظ شده است.

به گفته پور محمدی، اعتبارات هزینه ای با 637 هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه سال قبل 46درصد رشد کرده است.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: برنامه اصلاح ساختار بودجه 4 رکن درآمد پایدار، هزینه کارا و اصلاحات نهادی وایجاد ثبات اقتصادی را داشت که امروز نیز به‌دنبال تحقق آن هستیم. الزام شناسایی کل اموال دولت در یک سامانه، مولد سازی داراییهای دولت، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تنوع در روشهای تامین مالی، هم افزایی بازار پول و‌مالی و‌ کاداستر از جمله این برنامه هاست تا دارایی های دولت بیشتر نمایان شود تا رابطه دولت و استفاده کنندگان از آن رابطه موجر و مستاجر خواهد بود تا از گسترش ساختمانها اجتناب شود.

وی گفت: حساب شرکتهای دولتی با نرخ ارز بودجه ای باید تسعیر شوند، بر این اساس یک ماه قبل بودجه شرکتها به مجلس ارایه شد. همچنین امسال پرداخت به ذی نفع نهایی برای جلوگیری از رسوب در دستور کار قرار گرفت.

پور محمدی افزود: کدینگ واحد و اتصال سامانه های سازمان اداری، سازمان برنامه و بودجه، خزانه کلید زده شده و همچنین دریافت شناسه واحد پرداخت و دریافت نیز امسال دردستور کار بود. از سوی دیگر از مسابقه درآمد اختصاصی دستگاهها خارج شدیم.

پور محمدی گفت: برش استانی 49 درصد بودجه دستگاههای اجرایی انجام و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. همچنین اعتبارات هزینه دستگاه‌های استانی برای ایجاد عدالت 59 درصد رشد کرد.

وی افزود: سهم سه درصد مناطق محروم  از فروش نفت تا کنون با نرخ ترجیحی محاسبه میشد که امسال با افزایش این نرخ، بودجه مربوط به مناطق محروم از فروش نفت  290درصد رشد کرد./تسنیم

 

ارسال نظر

تازه ها