کد خبر 98548

ارزش صادرات کاتد مس در نیمه اول سال طبق آمارهای منتشر شده به 419 میلیون دلار رسید و رشد 26 درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، برپایه جداول آماری شرکت ملی صنایع مس ایران، برنامه پیش بینی شده برای ۶ ماهه نخست ۱۳۹۹ دستیابی به ۳۳۲ میلیون دلار بود.

رشد هشت درصدی صادرات

بررسی کارنامه صادرات کاتد مس، کنسانتره مس و سایر محصولات برای نیمه نخست امسال برآورد تحقق ۳۹۳ میلیون دلاری شده بود، اما با رسیدن به ۴۲۳ میلیون دلار ارزش صادرات، رشد هشت درصدی نسبت به برنامه را نشان می دهد.

افزایش ۵۴ درصد فروش داخلی نسبت به برنامه

 جداول آماری مورد بررسی حاکی است در نیمه نخست امسال فروش داخلی (مس کاتد، سولفور مولیبدن، لجن آندی و سایر محصولات) با رشد ۵۴ درصدی نسبت به برنامه به رقم ۱۱۰ هزار و ۴۹۶ میلیارد ریال رسید، درحالی که برنامه ۷۱ هزار و ۸۱۴ میلیارد ریال بود.

فروش مس کاتد با رشد ۵۹ درصدی

 میزان فروش مس کاتد در ۶ ماهه ابتدایی امسال به ۹۱ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال رسید که افزایش ۵۹ درصدی نسبت به برنامه پیش بینی شده نشان می دهد.

براساس برنامه امسال در نیمه نخست دستیابی به ۵۷ هزار و ۶۰۴ میلیارد ریال فروس داخلی مس کاتد درنظر گرفته شده بود.

رشد ۱۹ درصدی فروش سولفور مولیبدن

سولفورمولیبدن در نیمه نخست امسال به میزان چهار هزار و ۲۰۴ میلیارد ریال به فروش رسید که نسبت به رقم سه هزار و ۵۱۸ میلیارد ریال برنامه درنظر گرفته شده، افزایش ۱۹ درصدی را ثبت کرد.

لجن آندی با افزایش فروش ۵۸ درصدی

فروش لجن آندی هم در دوره این گزارش با افزایش ۵۸ درصدی نسبت به برنامه پیش بینی شده به رقم ۱۰ هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال رسید، درحالی که پیش بینی دستیابی به رقم ۶ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال بود.

فروش ۴۳۳۶ میلیارد ریال سایر محصولات

جداول مورد بررسی حاکی از فروش چهار هزار و 336 میلیارد ریال سایر محصولات مس در دوره 6 ماهه ابتدایی امسال است که در مقایسه با برنامه پیش بینی شده که رقم چهار هزار و 266 میلیارد ریال بود، افزایش دو درصدی دارد.

تولید کاتد مس در 6 ماهه ابتدایی امسال به رقم رکورد گونه 144.8 هزار تن رسید که در مقایسه با 133.9 هزار تن تولید نیمه نخست 1398 رشد 8.1 درصدی را ثبت کرد.

 

ارسال نظر

تازه ها