کد خبر 156227

رد ادعای حساب‌سازی در اعلام خروج بانک‌های دولتی از زیان

توقف زیان و اعلام سوددهی بانک‌های دولتی براساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اعلام شده است.

رد ادعای حساب‌سازی در اعلام خروج بانک‌های دولتی از زیان

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مرکز اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ روزنامه جهان صنعت با تیتر حساب‌سازی ترسناک و گزارش دیگر همین روزنامه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ با تیتر گریزهای فرار از ورشکستگی با رد این ادعا که خروج بانک‌های دولتی از زیان دهی شبهه انگیز است، توضیح داد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ توقف زیان در بانک‌های دولتی و اعلام سود دهی آنها را اعلام نموده است و در آینده نزدیک در اجرای تکلیف مقرر در جزء ( ۱ ) بند (ج) تبصره ( ۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر اینکه «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی سالانه و میاندوره ای کلیه شرکتهای مشمول این جزء قانونی را به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر نماید»، نسخه الکترونیکی صورت های مالی کلیه بانک‌های دولتی انتشار خواهند یافت.

ارسال نظر

تازه ها