کد خبر 156038

مرکز آمار: تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور به ۳۹.۸ درصد رسید

گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی است، تورم نقطه به نقطه در مردادماه 39.8 درصد بوده که نسبت به تورم نقطه به نقطه تیرماه با رقم 39.4 درصد 0.4 درصد افزایش یافته است.

مرکز آمار: تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور به ۳۹.۸ درصد رسید

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی است، تورم نقطه به نقطه در مردادماه 39.8 درصد بوده که نسبت به تورم نقطه به نقطه تیرماه با رقم 39.4 درصد 0.4 درصد افزایش یافته است.

گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در مردادماه 1402 که توسط مرکز آمار ایران تهیه شده، حاکی است، نرخ تورم سالانه در مردادماه به 46.7 درصد کاهش یافته است، این در حالی است که تورم 12ماهه منتهی به تیرماه 47.5 درصد بود.

بر اساس این گزارش، تورم ماهانه در مردادماه سال جاری هم 2.4 درصد اعلام شده است، تورم ماهیانه در تیرماه 2 درصد اعلام شده بود.

بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در مردادماه 39.8 درصد بوده که نسبت به تورم نقطه به نقطه تیرماه با رقم 39.4 درصد 0.4 درصد افزایش یافته است.

1510705_522

 

در مردادماه 1402 شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 197.7 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.4 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 39.8 درصد افزایش و در دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 46.7 درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در مردادماه 1402 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 39.8 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، 39.8 درصد بیشتر از مردادماه 1401 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مردادماه 1402 در مقایسه با ماه قبل، 0.4 واحد درصد افزایش یافته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در مردادماه 1402 تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.4 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، 2.6 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2.4 درصد بوده است.

منظور از نرخ تورم سالانه هم، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در مردادماه 1402 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 46.7 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.8 واحد درصد کاهش یافته است./تسنیم

ارسال نظر

تازه ها