کد خبر 150192

مبادلات تجاری با عربستان جهش کرد/ صادرات ۷۵ میلیون تن کالا به کشورهای همسایه

بر اساس گزارش گمرک ایران، صادرات با کشورهای همسایه سال گذشته در مجموع حدود ۱۵ درصد رشد کرده که بیشترین رشد وزنی و ارزشی صادرات غیر نفتی در بین این کشورها با ارزش متعلق به عربستان سعودی بوده است.

مبادلات تجاری با عربستان جهش کرد/ صادرات ۷۵ میلیون تن کالا به کشورهای همسایه

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در راستای سیاستهای دولت سیزدهم  مبنی بر توسعه تجارت خارجی با کشورهای همسایه اخیرا گزارشی از مبادلات تجاری یا کشورهای همسایه طی سال 1401 تهیه شده که حاوی نکات حائز اهمیتی است؛ مجموع مبادلات بازرگانی صادرات غیرنفتی و واردات با 15 کشور همسایه در سال گذشته به میزان 96767هزار تن و به ارزش 58.8 میلیارد دلار بوده است که سهم 61 درصدی از وزن و 52 درصدی از ارزش کل تجارت خارجی را داشته است و به لحاظ ارزشی نسبت به سال 1400 از رشد 14/5 درصدی برخوردار بوده است.

میزان صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی کشور (به استثنای برق نفت خام نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) به 15 کشور همسایه شامل کشورهای امارات متحده ،عربی ،پاکستان افغانستان ،بحرین، قطر، کویت ارمنستان جمهوری آذربایجان فدراسیون ،روسیه ،ترکیه ،قزاقستان ترکمنستان ، عمان و عربستان سعودی، در مجموع بالغ بر 30537 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1400 افزایش 19/5 درصدی در ارزش دلاری داشته است.
وزن صادرات به کشورهای همسایه با حدود 75/2 میلیون تن با رشدی کمتر از یک درصد مواجه بوده است. در بین کشورهای همسایه بیشترین میزان صادرات غیر نفتی به کشور عراق با 27/2 میلیون تن به ارزش 10/2 میلیارد دلار
بوده است.

14020204121412436274555610


در بین کشورهای همسایه کمترین میزان صادرات غیر نفتی به کشور بحرین با 10/8هزارتن و به ارزش 10/4 میلیون دلار بوده است.

بر اساس گزارش گمرک ایران، بیشترین رشد وزنی و ارزشی صادرات غیر نفتی در بین این کشورها  متعلق به عربستان سعودی بوده است.
پنج کشور نخست مقصد صادراتی کالاهای ایرانی از بین کشورهای همسایه به ترتیب کشورهای زیر بوده است.
.1 عراق با 10/3میلیارد دلار
.2 ترکیه با 7/5 میلیارد دلار
3.امارات متحده عربی با 5/8 میلیارد دلار
.4 افغانستان با 1/6 میلیارد دلار
.5 پاکستان با 1/5 میلیارد دلار
ب) واردات
میزان واردات از این کشورها در این مدت با افزایش 9٫6 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال 1400، به 28 میلیارد دلار رسیده است.
وزن واردات از کشورهای همسایه با حدود 21/6 میلیون تن از کاهش 12/6 درصدی برخوردار بوده است. پنج کشور نخست طرف معامله واردات از بین کشورهای همسایه در سال ،1401، به ترتیب عبارتند از:
.1 امارات متحده عربی با 18/4 میلیارد دلار
.2 ترکیه با 6/1 میلیارد دلار
3. فدراسیون روسیه با 1/6 میلیارد دلار
.4 پاکستان با 842 میلیون دلار
.5 عمان با 800 میلیون دلار

ارسال نظر

تازه ها