کد خبر 150177

فهرست فعالان مجاز اقتصادی بروزرسانی شد

گمرک ایران فهرست فعالان مجاز اقتصادی را بر اساس معیارهایی مثل بازگشت ارز صادراتی بروزرسانی کرده است.

فهرست فعالان مجاز اقتصادی بروزرسانی شد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، اخیرا دو معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی گمرک ایران  در راستای ابلاغ دستور العمل نحوه اخذ ضمانت نامه تعهد ذیحسابی و بن بیمه از سوی رئیس کل و تصریح ابلاغ عناوین تجمیعی شرکتهای فعال اقتصادی مجاز (AEO) در بخش ضوابط الزامی  عناوین شرکتهای مصوب  این بخشنامه جهت برخورداری از تسهیلات مصرح در بخشهای مختلف  را اعلام کرده‌اند.

الف) تعداد 676 شرکت طی 7 سال گذشته از سوی کمیته مرکزی فعالان اقتصادی مجاز به عنوان AEO تعیین و طی بخشنامه های متعدد به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است فهرست پیوست، تجمیع عناوین ابلاغی طی سنوات قبل تاکنون بوده و شرکتهای اعلامی مشمول برخورداری از تسهیلات سطح تعیین شده میباشند. لازم به ذکر است خروج هر شرکت از فهرست یاد شده صرفاً منوط به اعلام مراتب از سوی دبیرخانه کمیته مرکزی (دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی خواهد بود.
ب) در خصوص سطوح تعیین شده در فهرست که در راستای اجرایی شدن بخشنامه شماره 4782775 مورخ 1399/04/31 انجام گردیده است، تاکنون تعداد 73  شرکت در سطح 2؛  53 شرکت در سطح 3 و سایر شرکتها (550شرکت) به عنوان فعالان سطح یک تلقی شده و تسهیلات مرتبط با هر سطح به آنها تعلق خواهد گرفت.

در خصوص عناوین ابلاغی آتی نیز مطابق سطوح تعیین شده در بخشنامه میبایست تسهیلات به شرکتها ارائه گردد. هر گونه تغییر سطح در شرکتها منوط به داشتن شرایط متقاضی تصویب کمیته و ابلاغ دبیرخانه خواهد بود.

ج) با عنایت به ضرورت اعمال ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص آن دسته از شرکتهای AEO که نسبت به انجام تعهد بازگشت ارز صادراتی اقدام ننموده اند و ذیل ستون وضعیت تعلیق به عنوان مشمولان تعلیق مشخص شده اند، میبایست از ارائه تسهیلات AEO به آنها خودداری گردد. بدیهی است در صورت تغییر وضعیت بدهی آنها متعاقباً مراتب رفع تعلیق به صورت بخشنامه اطلاع رسانی خواهد گردید.
لازم به ذکر است که در وضعیت مشمول تعلیق محدودیتی برای فعالیت تجارت خارجی شرکتها وجود نداشته و گمرک صرفاً در خصوص ارائه تسهیلات AEO می بایست به صورت مقطعی تا زمان ایفاء تعهد ارزی، محدودیت ایجاد نمایند.

14020203105847199274496710

ارسال نظر

تازه ها