کد خبر 150046

نخستین پیش فروش و فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو در سال ۱۴۰۲

شرکت ایران خودرو شرایط پیش فروش و فروش فوق العاده محصولات خود برای متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نمـوده انـد و پیامک برایشان ارسال شده است را اعلام کرد.

نخستین پیش فروش و فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو در سال ۱۴۰۲

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ایران خودرو به متقاضیان و نمایندگی های مجاز اعلام کرد: شرایط پیش فروش برخی از محصولات این شرکت صرفاً جهت بخش دوم اولویت های تابستان 1402 با موعد تحویل مرداد 1402 به شرح ذیل اعلام می گردد.

متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نمـوده انـد و اسـامی ایشـان بـه عنـوان بخـش دوم اولویـت تابسـتان بـه ایـن شـرکت اعـلام شـده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده می توانند در این بخشنامه ثبت نام نمایند.

در این طرح قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود. 

14020131133901543274364210

 

بر اساس این گزارش همچنین ایران خودرو به متقاضیان و نمایندگی های مجاز این شرکت اعلام کرد شرایط فروش فوق العاده برخی از محصولات این شرکت با موعد تحویل 90 روزه صرفاً برای منتخبین مرحله اول تابستان 1402 از طریق اولویت بندی وزارت صمت به شرح جدول ذیل ارائه میگردد.

فقط متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان اولویت اول فروش فوق العاده به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده می توانند دراین بخشنامه ثبت نام نمایند. 

زمان فعال سازی این بخشنامه بر روی سایت شرکت بعد از ارسال پیامک از سوی ایران خودرو خواهد بود .

جزئیات بخشنامه:

14020131133919231274364310

ارسال نظر

تازه ها