کد خبر 147922

معاون حقوقی رئیس‌جمهور

تعهدات ایران در خصوص محیط زیست منوط به رفع تحریم‌هاست

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: اگر بخواهیم تعهداتی در خصوص محیط زیست انجام دهیم، حتماً مستلزم نبود تحریم‌هاست که بتوانیم تجهیزات وارد کنیم و مراودات مختلف فنی و مالی با دنیا داشته باشیم.

تعهدات ایران در خصوص محیط زیست منوط به رفع تحریم‌هاست

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، «محمد دهقان» درباره آخرین وضعیت لایحه الحاق ایران به معاهده آب و هوایی پاریس گفت: ما جلسات کارشناسی برای بازبینی این لایحه داشتیم و نظرات سایر کارشناسان هم به دست ما رسیده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: دستگاه‌ها نظرات متفاوتی درباره معاهده پاریس و الحاق ایران به آن دارند و ما با ارزیابی کارشناسی و تخصصی مسأله، دنبال این هستیم که به یک وحدت نظر در مجموعه حاکمیت در خصوص مسائل فنی و سیاسی و تصمیم گیری درباره این موضوع برسیم.

دهقان ادامه داد: ایران پیش از این به معاهده توکیو و معاهدات قبلی آب و هوایی ملحق شده اما مهم‌ترین مانعی که تا الآن موجب نپیوستن ما به معاهده پاریس شده، تحریم‌های آمریکا و اروپا بوده است.

وی تأکید کرد: اگر بخواهیم تعهداتی در خصوص محیط زیست انجام دهیم، حتماً مستلزم نبود تحریم‌هاست که بتوانیم تجهیزات وارد کنیم و مراودات مختلف فنی و مالی با جهان داشته باشیم؛ هر چند ما بدون نیاز به این معاهده، بیش از تعهدات خود به معاهدات زیست‌محیطی عمل کرده‌ایم و معتقد به اجرای آنها هستیم.

منبع: ایرنا

ارسال نظر

تازه ها