کد خبر 147723

بودجه مقابله با حوادث غیرمترقبه در سال 1402 دو هزار میلیارد تومان تعیین شد

اعتبارات جمعیت هلال ‌احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پیشگیری یا مواجهه با حوادث غیرمترقبه تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

بودجه مقابله با حوادث غیرمترقبه در سال 1402 دو هزار میلیارد تومان تعیین شد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نمایندگان در نوبت سوم جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، با تبصره ۱۳ مربوط به حوادث غیر مترقبه به شرح زیر موافقت کردند.

براساس جزء یک تبصره ۱۳ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ درخصوص حوادث غیرمترقبه:‌اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات زیر صورت پذیرد:

جزء ۱- دولت مکلف است از اعتبارات ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ ۱۸۷ میلیارد ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید.

براساس جز ۲ تبصره ۱۳ ماده واحده این لایحه؛ در اجرای جزء (۱) ‌بند «ب» ماده (۳۲) و همچنین بند «ث» ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب تا مبلغ ۱۰۰هزار میلیارد ریال و تا مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی ‌به‌صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) یا تضمین از سوی دولت. اختصاص حداقل ۵۰ درصد از منابع اوراق اسلامی خریداری شده توسط بانک کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت.

گفتنی است که بررسی تبصره ۱۴ در مورد هدفمندی یارانه ها همچنان مراعا ماند و بخش هزینه تبصره ۱۵ هم از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی در صحن علنی قرائت شد.

منبع: ایرنا 

ارسال نظر

تازه ها