کد خبر 147720

افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان به تصویب مجلس رسید

حقوق دریافتی گروههای مختلف از جمله کارکنان رسمی، قراردادی، بازنشستگان کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی، مستمری بگیران و وظیفه بگیران سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان به تصویب مجلس رسید

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم یکشنبه با بند الف تبصره ۱۲ در مورد افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی موافقت کردند که بر مبنای آن در سال ۱۴۰۲ حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۲۹ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاهها به شرح زیر افزایش می‌یابد:

ردیف ۱: ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل(۱/۲ ) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء( ۱) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت تطبیق موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ در حکم حقوق بدون تغییر باقی می‌ماند.

ردیف ۲: حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، به میزان۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور در سال۱۴۰۲ معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم حقوق سال ۱۴۰۱، موضوع جزء( ۲) بند(الف) تبصره( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال افزایش جزء ( ۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.

ردیف ۳: در اجرای ماده ( ۱۶ ) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد، موضوع بند ( ۴) ماده ( ۶۸ ) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین وبازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولین ماده۱۶ قانون فوق الذکر تعیین می‌شود.

ردیف ۴ : حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

ردیف ۵: مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر حمایتهای متناسب با آنها به میزان ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

ردیف ۶: مستمری والدین شهدا، معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.

ردیف ۷: دراجرای ماده ( ۴۹ ) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ الحاقات و اصلاحات بعدی، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور(چهل و هشت میلیون ریال، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵درصدحداقل دریافتی پایورشصت میلیون ریال و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل ۹۰ درصدحداقل دریافتی پایور ۷۲میلیون ریال است. دستورالعمل آن باتوجه به تحصیلات، درجات و تعداد فرزندان آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود.

همچنین نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز با پیشنهاد بازگشت به اصل جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه مخالفت کردند.

مالک شریعتی نیاسر با پیشنهاد بازگشت به اصل جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه گفت: اگر قرار باشد افزایش ۲۰ درصدی حقوق به طور متوسط اعمال نشود، باعث افزایش شتابنده در حقوق‌های بالا می‌شود. یعنی کسی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد، دو میلیون افزایش دارد و آن که ۴۰ میلیون می‌گیرد، ۸ میلیون افزایش حقوق دارد و این به نفع حقوق‌های بالا است.

بابک افقهی نماینده دولت، گفت: دولت برای سال آینده حداقل حقوق را زیر ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نظر نگرفته است. قرار بود حداقل حقوق برای سال ۱۴۰۲، ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد و  عدد ۷ میلیون در لایحه برای استخدام افراد تازه کار است.

وی افزود: دولت در پیشنهاد خود به دنبال آن بود کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند دریافتی شان افزایش داشته باشد و افرادی که حقوق بیشتری می‌گیرند افزایش حقوق کمتری داشته باشند که با تشخیص مجلس افزایش حقوق‌ها یکسان شد، کسانی که ۳۰ میلیون حقوق می‌گیرند سال آینده افزایش ۶ میلیون تومانی خواهند داشت و کسانی که حقوق ۱۰ میلیونی دریافت می‌کنند افزایش حقوق آنها ۲ میلیون تومان خواهد بود.

منبع: ایرنا 

ارسال نظر

تازه ها