کد خبر 147105

گزارش هفتگی اوراق بدهی دولتی/ سهم برابر بانک ها و بورسی ها در حراج هفتگی دولت

در آغاز ماه پایانی سال 1401، دولت توانست حدود 940 میلیارد تومان اوراق دولتی را به مشتریان عرضه کرده و به فروش برساند. در هفته منتهی به 2 اسفند 1401 حجم خرید اوراق بدهی دولتی نزدیک به هزار میلیارد تومان به ثبت رسید. بررسی آمار و ارقام بانک مرکزی در خصوص فعالیت مشتریان در این هفته نشان می دهد سهم خریداران از فروش اوراق دولتی مرحله چهلم برابر بوده است.

گزارش هفتگی اوراق بدهی دولتی/ سهم برابر بانک ها و بورسی ها در حراج هفتگی دولت

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در هفته منتهی به 2 اسفند ماه، چهلمین حراج اوراق بدهی دولتی برگزار شد. در این بازار دولت اوراق خود را به مشتریان مهم بانکی و غیر بانکی خود می فروشد و مشتریان نیز با توجه به مطلوبیت های خود در بازار مشارکت می کنند. داده های ثبت شده در بازار اولیه این هفته نشان از مسیر صعودی فروش اوراق داشته است.

روند صعودی در فروش اوراق بدهی دولتی

در آغاز ماه پایانی سال 1401، دولت توانست حدود 940 میلیارد تومان اوراق دولتی را به مشتریان عرضه کرده و به فروش برساند. این رقم در هفته قبل از آن برابر با 2 میلیارد تومان بوده و اکنون جهش قابل توجهی داشته است.

بررسی های آماری نشان می دهند در این بازار سهم بانک ها و بورسی ها از خرید دولتی برابر بوده و هرکدام 470 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند. به عبارت دیگر طبق آمارها سهم دو دسته مهم خریدار اوراق دولتی در این هفته برابر بوده است.

xDEPmrRV6oEb

اوراق مهم فروش رفته در اوراق بدهی دولتی 

 

در حراج چهلم دولت در بازار اولیه کلا سه دسته اوراق در بازار عرضه شد. اراد 120 ، اراد 122 و اراد 125 .

 دو دسته نخست ماه هاست که در بازار در معرض فروش قرار دارد ولی به دلیل سطح مشارکت پایین مشتریان و پایین بودن سطح جذابیت این اوراق برای خریداران، از فروش کمی برخوردار بوده است.

این در حالی است که در هفته اخیر دولت اراد 124 را در بازار اوراق عرضه کرده که تمام خرید مشتریان نیز از این دسته بوده است. این اوراق تاریخ سررسید کوتاه مدت داشته و نرخ سود آن برابر با 25.5 درصد رقم خورده است. این نرخ به نوعی بیشترین نرخ سود اوراق بازار اولیه در سال های اخیر بوده است.

ارسال نظر

تازه ها