کد خبر 146801

رکوردزنی نرخ سود در تمام بازار های مالی

در بازارهای مالی بهمن ماه سال 1401 نرخ سودها به یکباره خیز جدی برداشته‌اند. در این بازارها که عموما دولت، بانک مرکزی و بانک ها در آن فعالیت می کنند نرخ های سود رکوردهای بی سابقه ای رقم زده اند.

رکوردزنی نرخ سود در تمام بازار های مالی

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نرخ سود در تمام بازار های مالی هفته آخر بهمن ماه به رکورد های بی سابقه ای رسیده است. این رکوردزنی ها در ادامه وضعیت صعودی نرخ بهره بین بانکی بوده و عموما به منظور پیش گیری از رشد تورم در کشور رقم خورده است.

در بازارهای مالی بهمن ماه سال 1401 نرخ سودها به یکباره خیز جدی برداشته‌اند. در ایندر بازارهای مالی بهمن ماه سال 1401 نرخ سودها به یکباره خیز جدی برداشته‌اند. در این بازارها که عموما دولت، بانک مرکزی و بانک ها در آن فعالیت می کنند نرخ های سود رکوردهای بی سابقه ای رقم زده اند. 

بازارها که عموما دولت، بانک مرکزی و بانک ها در آن فعالیت می کنند نرخ های سود رکوردهای بی سابقه ای رقم زده اند. 

در ابتدا دولت به منظور بهبود درآمدهای خود از مسیری غیر تورمی به فروش اوراق بدهی به مشتریان می پردازد. این خرید و فروش مهم ترین جذابیتش نرخ سود است که به صورت هفتگی همراه با عرضه اوراق از سوی دولت تعیین می شود. بررسی این بازار در هفته های اخیر نشان می دهدبا وجود آن که نرخ سود دراین بازار به سطوح قابل توجهی رسیده اما مشتریان تمایل چندانی به معاملات با دولت در این هفته ها نداشته اند. 

بر عکس این بازار، بانک ها سطح معاملات خود با بانک مرکزی را به سطح بی سابقه ای کشانده اند. شنیده‌ها، داده‌های بانک مرکزی و آمارهای بازار باز همگی حکایت از وضعیت وخیم نقدینگی در نهادهای مالی دارد. درهمین خصوص سطح استقراض بانک ها از بانک مرکزی در هفته اخیر به 120 همت رسیده و دومین رکورد را در بازار رقم زده است. در کنار این افزایش نرخ سود نیز سرانجام پس از 5 ماه سکوت در مرز 21 درصدی سرانجام صعودی شد.

تمامی این رویدادها در نهایت موجب افزایش نرخ بهره بین بانکی در بازار شبانه شد.

درهمین رابطه به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، نرخ سود در تمامی بازار های مالی هفته پایانی بهمن ماه صعودی بوده و رکوردهای بی سابقه ای را ثبت کرد. موضوعی که مهم ترین عاملش سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در خصوص تورم است.

در این میان یکی از مهم‌ترین بازارها که بانک مرکزی به عنوان ناظر در آن به داد وستد بانک‌ها، بورسی‌ها و دولت می پردازد بازار اولیه است که نرخ سود معاملات در آن رکورد بالایی را ثبت کرده است.

رکوردزنی نرخ سود در بازار اولیه آخر بهمن

در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی بانک ها و بورسی ها از دولت اوراق خریداری می کنند. این اوراق یکی از مهم ترین مسیرهای درآمدزایی دولت محسوب شده و به باور برخی مسیری غیر تورمی در اقتصاد ایران شمرده می شود.

در همین رابطه در هفته منتهی به 25 بهمن ماه امسال کلا دو میلیارد تومان اوراق از سوی بورسی ها خریداری شده است. این اوراق در بالاترین نرخ سود اوراق عرضه شده قرار داشته و برابر با 23.95 درصد به ثبت رسیده است.

بررسی ها نشان می دهد در سال های اخیر ثبت نرخ سود 23.95 درصدی در بازار اولیه بی سابقه بوده است.

این در حالی است که البته از سوی بانک ها خریدی در بازار ثبت نشده است. بانک ها عموما با خرید اوراق از دولت ضمن مشارکت در تامین کسری بودجه می توانند به وسیله آن در بازار باز استقراض پول کنند.

رکوردزنی نرخ سود در بازار باز آخر بهمن

در هفته پایانی بهمن ماه امسال، مجموعا 120 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار باز به بانک ها تزریق شد. این رقم دومین رکورد بسط پول از سوی بانک مرکزی در بازار باز قلمداد می شود. 

در حالی که برای هفته های متوالی نرخ سود این بازار تغییری نداشته اما در این هفته نرخ سود جهشی قابل توجه را ثبت کرده و مرزی بی سابقه رسیده است.

درهمین خصوص نرخ سود بازار باز در هفته اخیر برابر با 22.5 درصد بوده و پس از هفته ها ثبات در مرز 21 درصد 1.5 واحد درصد بیشتر شد. این رشد در جهت افزایش نرخ سود بین بانکی بوده است.

رکوردزنی های دوساله در نرخ بهره بین بانکی

در میانه بهمن ماه امسال، نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح خود در بازه 2 ساله رسیده بود . این نرخ در هفته اخیر دوباره 0.75 واحد درصد بیشتر شده و رکورد دوساله خود را ارتقا داد. 

بانک مرکزی که پیش از این دامنه 14 تا 22 در صدی را برای این نرخ در نظرگرفته بود اکنون این کوریدور را افزایش داده و به 17 تا 24 درصد کشانده است.

برخی معتقدند بالا بردن نرخ بهره بین بانکی می تواند اثرات کاهشی بر تورم داشته باشد چرا که با بالاتر بردن هزینه استقراض بانک ها در بازار بین بانکی این عامل تورم زا را در اقتصاد ایران کاهش می دهد.

نرخ+سود

منبع:اکوایران

ارسال نظر

تازه ها