کد خبر 145458

پرداخت حقوق و مزایا بر اساس اطلاعات «سامانه سینا»

مژگان خانلو، رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه با اشاره به اینکه شفافیت درآمد‌ها و هزینه و پیش‌بینی واقع بینانه‌تر ارقام برجستگی بودجه ۱۴۰۲ است افزود: پرداخت هرگونه حقوق و مزایا بر اساس اطلاعات «سامانه سینا» صورت خواهد گرفت.

پرداخت حقوق و مزایا بر اساس اطلاعات «سامانه سینا»

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مژگان خانلو، با اشاره به جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1402 گفت: رقم بودجه شرکتهای دولتی در قانون بودجه سال 1401 بالغ بر 22 میلیون و 314 هزار و 79 میلیارد ریال بوده که در لایحه بودجه سال 1402 با رشد حدود 39درصدی به رقم  30 میلیون و 976 هزار و 965 میلیارد ریال رسیده است.

وی با اشاره به ویژگی های تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی گفت: برآورد واقع بینانه از میزان منابع و مصارف شرکت‌های دولتی متناسب با حجم فعالیت‌ها و ماموریت‌های محوله در بخش قیمت تمام شده و هزینه‌های سرمایه‌‌گذاری و اعمال مصوبه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری (بر اساس آخرین مصوبه) و رشد حقوق و دستمزد کارکنان نسبت به سال 1401 با احتساب مصوبه متناسب‌سازی به میزان 20 درصد از مهمترین ویژگی‌های تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی است.

خانلو با بیان اینکه در بودجه 1402 بار مالی تبدیل وضعیت مشمولین ایثارگری به رسمی در شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است افزود: برنامه محوری با پیش‌بینی بودجه شرکت‌ها در قالب 76 برنامه و 606  فعالیت برای تحقق اهداف مورد نظر از دیگر ویژگی‌های بودجه شرکت‌های دولتی است.

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه درباره تعداد شرکتهای دولتی مندرج در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1402 در مقایسه با قانون بودجه سال 1401 گفت: تعداد 33 شرکت دولتی، شامل 30 شرکت آبفای روستایی و 2 شرکت غله و خدمات بازرگانی به دلیل نهایی شدن ختم فرایند تصفیه (یا ختم فعالیت) و یک شرکت واگذار شده به بخش خصوصی کاهش یافته است.

افزایش نظارت در سال 1402

وی افزود: میزان سرمایه‌گذاری‌های قابل انجام توسط شرکت‌های دولتی به میزان 98 هزار میلیارد تومان نسبت به سال 1401 افزایش خواهد داشت و پیش‌بینی افزایش مالیات و سود سهام پرداختی شرکت‌ها به دولت به ترتیب 23 و 31 درصد نسبت به قانون 1401و پیش‌بینی افزایش مجموع سرمایه‌گذاری شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه در حوزه برق نسبت به  قانون 1401 به میزان 27 هزار و 800  میلیارد تومان خواهد بود.

خانلو در ادامه به شیوه نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1402 پرداخت و گفت: به منظور نظارت بر شرکتها تبصره‌ای مبنی بر تدوین آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی از جمله نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورایعالی و بررسی صورت‌های مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی در لایحه بودجه پیشنهاد شده است.

پرداخت حقوق به شرط سامانه سینا

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه افزود: در تبصره‌ها بودجه مقرر شده است پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به کارکنان شرکت‌های دولتی صرفاً براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و به ذی‌نفع نهایی صورت پذیرد.

خانلو در مورد شرکت‌هایی که دولت سهامدار عمده نیست اما در انتخاب اکثریت هیأت مدیره یا مدیرعامل نقش دارد گفت: در لایحه بودجه به این شرکت ها تکلیف شده است تا نسبت به ثبت آمار نیروی انسانی در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (سینا) به صورت ماهانه، حقوق و مزایای کارکنان در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» اقدام و تأییدیه نظامات پرداخت و جبران خدمات از شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند.

تعیین تکلیف بودجه شرکت های دولتی زیانده

وی درمورد تعیین تکلیف بودجه شرکت‌های دولتی زیانده نیز گفت: از شرکتهای دولتی زیانده به دلیل اجرای تکالیف قانونی مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی هستند لذا دولت به منظور انجام بخشی از وظایف تصدی گری خود که بخش خصوصی قادر به انجام آن نمی باشد در  ارائه کالاها و خدمات عمومی از بستر این شرکتها استفاده می‌کند، لذا تعیین تکلیف در خصوص این شرکت ها در ظرفیت قانون بودجه نمی باشد و باید در قالب اصلاحات ساختاری در قانون برنامه هفتم تعیین تکلیف شود که با توجه به هم زمانی تدوین برنامه هفتم توسعه موضوع در دست اقدام است.

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنین تعیین تکلیف شرکتهای زیانده هر ساله براساس آخرین صورتهای مالی و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده درباره واگذاری یا ابقای این شرکتها به اطلاع هیئت محترم وزیران می‌رسد. در ارتباط با مفاد جزء (5) بند (ل) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 و درباره شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی هستند، سازمان حسابرسی نسبت به ارائه گزارش اولیه اقدام نموده و فقط در مورد شرکت توانیر و شرکتهای برق منطقه‌ای مبنای محاسبه نرخ رایج بازار به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است. لذا مقرر شد برای تعیین تکلیف قطعی بدهی دولت از ظرفیت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور استفاده شود.

شفافیت بودجه شرکت های دولتی

خانلو در مورد اقدامات و تصمیمات انجام شده در حوزه  شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی گفت: استفاده از آمار دقیق تعداد نیروی انسانی و عملکرد ماهیانه حقوق و دستمزد بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و همچنین ارائه آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و پیش‌بینی افزایش ‌/ کاهش احتمالی تعـداد کارکنان در سال 1402، برآورد واقع‌بینانه درآمدهای قابل وصول با توجه به شرایط اقتصادی سال آینده (میزان صادرات نفت، نرخ تسعیر ارز، تورم و...) در بخشهای مختلف نفت، گاز، صنعت، حمل و نقل، بررسی هزینه‌ها در بخش‌های مختلف قیمت تمام‌شده تولید، هزینه‌های توزیع و فروش و اداری در راستای اهداف و تکالیف پیش‌بینی‌شده (حدود74 درصد هزینه شرکت‌های دولتی در بخش قیمت تمام‌شده تولید است)، بررسی هزینه‌های سرمایه‌گذاری مورد نیاز و قابل انجام توسط شرکت‌ها متناسب با منابع قابل وصول و متناسب با الزامات تحقق هدف‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی و بررسی هزینه‌های مالی درخصوص تسهیلات بانکی و وام‌های داخلی و خارجی مورد نیاز و قابل اخذ و پیش‌بینی بازپرداخت تسهیلات دریافتی سنوات گذشته  از جمله این اقدامات است./تسنیم

ارسال نظر

تازه ها