کد خبر 144645

رشد ۵۴ هزار میلیاردی درآمد نفتی در بودجه ۱۴۰۲

نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد منابع بودجه دولت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد رشد کرده است.

 رشد ۵۴ هزار میلیاردی درآمد نفتی در بودجه ۱۴۰۲

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بر اساس لایحه بودجه سال 1402 درآمدهای عمومی نسبت به بودجه سال جاری 40 درصد افزایش داشته و به 978 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به بودجه 1401، 38 درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 327 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود 26 درصد افزایش یافته است. در این بین سهم مالیات 826 هزار  میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین سهم مالیات در بودجه عمومی دولت برابر 72 درصد خواهد بود.

14011021145443731268240110

 

در بودجه سال 1401 کل درآمدهای مالیاتی 454 هزار میلیارد تومان و درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی 519 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.   اما در لایحه بودجه سال 1402، درآمدهای مالیاتی 700 هزار میلیارد تومان و درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی 603 هزار و 807 میلیارد تومان تعیین شده است.  
بر این اساس  درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده 15.9 درصد بیشتر از درآمدهای نفتی است.

میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده معادل 700 هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال 1401 معادل 54 درصد افزایش نشان می دهد.براساس لایحه بودجه سال 1402، میزان درآمدهای مالیاتی با 54 درصد افزایش به 700 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم معادل 35.5 درصد از کل درآمدهای بودجه عمومی کشور است که 3 درصد بیشتر از سهم این پایه درآمدی از بودجه 1401 است.

عنوان قانون بودجه 1401 بودجه 1402                  تغییرات
مالیاتها 532 هزار میلیارد تومان 826 هزار میلیارد تومان 55 درصد
درآمدهای نفتی 519 هزار میلیاردتومان 603 هزار میلیارد تومان 16 درصد
فروش اوراق 146 هزار میلیاردتومان 180 هزار میلیارد تومان 23 درصد
حداقل حقوق 5.6 میلیون تومان 7 میلیون تومان 25 درصد
بودجه عمرانی 260هزار میلیارد تومان 327 هزار میلیارد تومان 25 درصد
منابع یارانه نقدی 330 هزار میلیارد تومان 315 هزار میلیارد تومان منفی5درصد
منابع بودجه عمومی دولت 1394 هزار میلیارد تومان 2160 هزار میلیارد تومان 54 درصد

به گزارش تسنیم، به صورت خلاصه منابع عمومی(کل بودجه):42% درصد افزایش، درآمدها (عمدتا مالیات):40%  افزایش، واگذاری دارایی سرمایه‌ای(عمدتا نفت): درصد افزایش، واگذاری داراییهای مالی(فروش اوراق و سهام):67 درصد افزایش، هزینه‌های جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) 45 درصد افزایش، تملک داراییهای سرمایه‌ای(هزینه عمرانی) 25 درصد افزایش و تملک داراییهای مالی 48 درصد افزایش یافته است./تسنیم

ارسال نظر

تازه ها