کد خبر 143915

تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق نصف شد

در هفت ماه نخست امسال درآمد دولت از فروش اوراق بدهی دولتی تقریبا نصف سال قبل بوده و 54.2 درصد کاهش پیدا کرده است. این درآمدزایی بخشی از تامین کسری بودجه دولت محسوب شده که در سال جاری تاکنون کاهشی بوده است.

تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق نصف شد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، روند خرید اوراق بدهی دولتی در سال جاری نزولی شده است. آماری که بانک مرکزی از عملکرد فروش اوراق بدهی دولتی در پایان مهر ماه امسال منتشر کرده گویای این موضوع بوده است.

افت 92 درصدی فروش اوراق در مهر ماه

به طور کلی اوراق بدهی دولتی درچهار دسته مهم تقسیم بندی می شود. اسنادخزانه اسلامی، سلف موازی استاندارد، مرابحه و منفعت. که البته دو سال است اوراق منفعت خرید و فروش نمی شود.

فروش این اوراق به نوعی مسیری برای درآمدزایی دولت محسوب می شود که البته آمارهای مهر ماه نشان از افتی قابل ملاحظه در این شاخص داشته اند.

در همین رابطه در مهر ماه امسال 2 هزار و 780 میلیارد تومان اوراق بدهی ازسوی دولت فروخته شده که تمام آن از نوع مرابحه بوده است.

این در حالی است که در موقعیت مشابه خود در سال گذشته رقم خرید اوراق مرابحه از دولت برابر با 35 هزار و 641 میلیارد تومان بوده و اکنون در سال جاری 92.2 درصد افت پیدا کرده است.

YUojwRYEwIwP

 

افت 54 درصدی فروش اوراق بدهی دولتی در هفت ماه

 

به طور کاملتر، مجموع اوراق فروخته شده در هر چهار بخش تا پایان مهر سال جاری معادل با 69 هزار و 560 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که این رقم در موقعیت مشابه خود در سال گذشته برابر با 152 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده بود. بررسی های آماری نشان می دهد در این مدت تقریبا فروش اوراق در مجموع هفت ماه 54.2 درصد افت پیدا  کرده که البته این کاهش بیشتر در اوراق خزانه اسلامی و سلف موازی استاندارد بوده است. در این دو دسته فروش اوراق دولتی به ترتیب 85.9 درصد و 100 درصد کاهش داشته و درمقابل در مرابحه عام رشدی 60.5 درصدی در این مقطع حاصل شده است.

برخی در آمدزایی دولت از مسیر فروش اوراق بدهی را امری مهم در تامین کسری بودجه می شمارند که در هفت ماهه سال 1401 تقریبا به نصف رسیده است.

 

uuKtO1olyFHE
ارسال نظر

تازه ها