کد خبر 143103

سکه امامی 18 میلیون و 500 هزار تومان شد

امروز شنبه ۲۶ آذر، سکه امامی در بازار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۲۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

سکه امامی 18 میلیون و 500 هزار تومان شد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سکه امامی در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۲۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه، امروز به ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

ربع سکه، امروز به ۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

هر سکه گرمی، امروز به ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۵۱۰۰ تومان افزایش، ۱,۷۲۸,۳۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۷۱۰۰۰ تومان افزایش، ۷,۳۹۲,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۹۳ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

ارسال نظر

تازه ها