کد خبر 143018

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد

حدود نیمی از چاه‌های آب کشور غیر مجاز هستند

کاهش سطح آب سفره‌های زیرزمینی کشور در چند دهه اخیر به علت افزایش برداشت و کاهش بارندگی‌ها (جایگزین سازی) موجب خشک شدن بسیاری از چشمه‌ها و قنات‌های کشور شده است.

حدود نیمی از چاه‌های آب کشور غیر مجاز هستند

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، کاهش سطح آب سفره‌های زیرزمینی کشور  در چند دهه اخیر به علت افزایش برداشت و کاهش بارندگی‌ها (جایگزین سازی) موجب خشک شدن بسیاری از چشمه‌ها و قنات‌های کشور شده است.

افزایش پدید فرونشست زمین، شوری و آلودگی منابع آب زیرزمینی تنها بخشی از پیامد کسری ۱۴۳ میلیارد مترمعکب تراز آب‌های زیر زمین است.

علت عمده‌ای این مشکل(بحران منابع آب زیرزمینی) کثرت چاه‌های آب غیر مجاز است.  حدود ۴۵% چاه‌های آب کشور یعنی ۳۳۷ حلقه چاه غیر مجاز در حال غارت منابع آبی کشور هستند.

photo_۲۰۲۲-۱۲-۱۵_۱۱-۴۷-۳۷

ارسال نظر

تازه ها