کد خبر 142300

وصول ۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات در آبان ماه

با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی مجموع مالیات وصول شده تا پایان آبان ماه به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با توجه به مقایسه با آمار ماه قبل می‌توان گفت که درآمد مالیاتی آبان ماه ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وصول ۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات در آبان ماه

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، با توجه به داده‌های سازمان امور مالیاتی طی هشت ماهه سال 1401 در مجموع 310 هزار میلیارد تومان وصول شده است. از این رقم سهم مالیات‌های مستقیم 194 هزار میلیارد تومان و سهم مالیات برکالاها و خدمات 116 هزار میلیارد تومان بوده است.

در بخش مالیات‌های مستقیم، 127 هزار میلیارد تومان از محل مالیات اشخاص حقوقی، 55.4 هزار میلیارد تومان از محل مالیات بردرآمدها و 114 هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ثروت وصول شده است.

در حوزه مالیات برکالاها و خدمات نیز 82.3 هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده، 18.4 هزار میلیارد تومان از محل مالیات درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وصول شده است.

با توجه به درآمد 230 هزار میلیارد تومانی مالیات تا پایان شهریور ماه، حدود 50 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مهر ماه بوده است.

با توجه به درآمد 270 هزار میلیارد تومانی مالیات تا پایان مهر ماه، حدود 40 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی آبان ماه بوده است. گفتنی است که درآمد مالیاتی مهر ماه 50 هزار میلیارد تومان بوده است.

جدول عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور از آغاز سال 1401 تا پایان آبان به شرح زیر است(ارقام به میلیون ریال):

 

 

1401091217050590265830610

1401091217043559265830510

14010912170522918265830710

ارسال نظر

تازه ها