کد خبر 142229

خزانه‌داری کل کشور خواهان ارائه لیست پرداختی کارکنان توسط دستگاه‍ها شد

خزانه‌دار کل کشور به همه دستگاه‌ها اعلام کرد که به منظور تامین پاداش خدمت کارکنان لیست پرداخت را مطابق فرمت بانک مرکزی به منظور پرداخت مستقیم به ذینفع ارسال کنند.

خزانه‌داری کل کشور خواهان ارائه لیست پرداختی کارکنان توسط دستگاه‍ها  شد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سید رحمت‌الله اکرمی خزانه داری کل کشور اعلام کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی به منظور تامین کامل پاداش خدمت کارکنان دولت مطابق تخصیص اعتبار صادره سازمان برنامه و بودجه براساس درخواست وجه الکترونیکی از محل ردیف اعتباری مربوط، لیست پرداخت را مطابق فرمت بانک مرکزی به منظور پرداخت مستقیم به ذینفع ارسال نمایند.

با الزام همه دستگاه‌ها به تجمیع حساب‌های خود در حساب واحد خزانه، هر گونه پرداخت از طریق همین حساب انجام خواهد شد و دیگر دستگاه‌ها پرداختی خارج از آن نخواهند داشت.

منبع: تسنیم 

ارسال نظر

تازه ها