کد خبر 141795

دلار آزاد 35 هزار تومان شد

امروز دلار در بازار آزاد به سی و پنج هزار تومان رسید.

دلار آزاد 35 هزار تومان شد

امروز دلار در بازار آزاد مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۳۵,۰۰۰ (سی و پنج هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۱ مصادف با ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ - به ۳۵,۰۰۰ (سی و پنج هزار) تومان رسید.

دلار در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۳۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۱ تومان افزایش، ۳۱,۱۵۵ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰ تومان کاهش، ۳۲,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا، امروز به ۳۱,۱۵۵ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۴ درصدی داشته است.

دلار کانادا، امروز به ۲۶,۰۵۷ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها