کد خبر 140799

دلار 36 هزارو 200 تومان شد

امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۷۷ درصدی به سی و شش هزار و دویست تومان رسید.

دلار 36 هزارو 200 تومان شد

امروز دلار در بازار آزاد برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۳۵,۹۲۰ (سی و پنج هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱ مصادف با ۰۷ نوامبر ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۷۷ درصدی به ۳۶,۲۰۰ (سی و شش هزار و دویست ) تومان رسید.

دلار در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۸۰ تومان افزایش، ۳۶,۲۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۰ تومان افزایش، ۲۹,۰۵۴ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۸,۹۱۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

دلار در سامانه سنا، امروز به ۲۹,۰۵۴ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

دلار کانادا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۸ تومان افزایش، ۲۶,۸۶۰ تومان نرخ گذاری شد.

 

ارسال نظر

تازه ها