کد خبر 140579

دلار آزاد 34 هزارو 500 تومان شد

امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۲۳ درصدی به سی و چهار هزار و پانصد و بیست تومان رسید.

دلار آزاد 34 هزارو 500 تومان شد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، امروز دلار در بازار آزاد مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۳۴,۴۴۰ (سی و چهار هزار و چهارصد و چهل ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱ مصادف با ۰۳ نوامبر ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۲۳ درصدی به ۳۴,۵۲۰ (سی و چهار هزار و پانصد و بیست ) تومان رسید.

دلار در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۸۰ تومان افزایش، ۳۴,۵۲۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در صرافی ملی، امروز به ۲۹,۰۰۴ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۲۸,۸۶۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا، امروز به ۲۹,۰۰۴ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

دلار کانادا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵۹ تومان افزایش، ۲۵,۳۳۴ تومان نرخ گذاری شد.

 

ارسال نظر

تازه ها