کد خبر 140541

پیمان پاک دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی علیرضا پیمان پاک را به دبیری شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منصوب کرد.

پیمان پاک دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران شد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، سیدرضا فاطمی امین،  وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت را به دبیری شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منصوب کرد.

شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اساس قانون بالاترین رکن اتاق بازرگانی محسوب می شود و وظایف زیر را بر عهده دارد:
‌الف - بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق‌ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت رئیسه.
ب - سیاست‌گزاری و تعیین خط مشی‌های کلی اتاق‌ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه.
ج - رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق‌ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها.
‌د - انحلال اتاق‌ها طبق ماده 10.
ه - تعیین هیأت رئیسه موقت حداکثر به مدت 3 ماه برای اتاقهایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.
‌و - استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران.
‌تبصره 1 - شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌که به تصویب شورای عالی نظارت
می‌رسد.
‌تبصره 2 - موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب شورای عالی نظارت خواهد‌رسید.

ارسال نظر

تازه ها