کد خبر 140404

دلار آزاد 33 هزار تومان شد

امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۴۲ درصدی به سی و سه هزار و هفتاد تومان رسید.

دلار آزاد 33 هزار تومان شد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، امروز دلار در بازار آزاد مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۳۲,۹۳۰ (سی و دو هزار و نهصد و سی ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۱ مصادف با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۴۲ درصدی به ۳۳,۰۷۰ (سی و سه هزار و هفتاد ) تومان رسید.

دلار در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۴۰ تومان افزایش، ۳۳,۰۷۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۲۸,۹۶۴ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۸,۸۵۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

دلار در سامانه سنا، امروز به ۲۸,۹۶۴ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

دلار کانادا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۷۳ تومان افزایش، ۲۴,۲۸۳ تومان نرخ گذاری شد.

 

ارسال نظر

تازه ها