کد خبر 140071

دولت از مالیات بر ۵۰۰ هزار خانه خالی هیچ درآمدی ندارد

بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد دولت از محل وصول مالیات بر حدود ۵۰۰ هزار خانه خالی، صفر بوده و از محل مالیات بر خانه های لوکس نیز حدود ۱۴۰ میلیون تومان درآمد داشته است.

دولت از مالیات بر ۵۰۰ هزار خانه خالی هیچ درآمدی ندارد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مطابق با جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه۱۴۰۰؛ سازمان امور مالیاتی در مورد مالیات بر خانه‌های خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات های مستقیم، مکلف شده تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اعلام مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام کند، این در حالی است که بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ از طریق تارنمای سازمان و ارسال پیامک به مشمولین اطلاع‌رسانی نموده، لیکن تا پایان سال مبلغی توسط مالکین تعداد ۴۹۳.۳۲۹ واحد مسکونی خالی مشمول، پرداخت نشده است.

همچنین مطابق با بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای با ارزش ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر به علت عدم وجود بانک اطلاعاتی مناسب، صرفاً تعداد ۱۲.۶۹۰ واحد مشمول حکم این بند شناسایی و تنها از این میزان ۱۳۷ میلیون تومان وصول شده است.

ارسال نظر

تازه ها