کد خبر 139499

دلار آزاد به 32 هزارو 920 تومان رسید

قیمت دلار در بازار آزاد امروز یکشنبه ۲۴ مهر با رشد ۰.۳۶ درصدی به سی و دو هزار و نهصد و بیست تومان رسید.

دلار آزاد به 32 هزارو 920 تومان رسید

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، قیمت دلار در بازار آزاد شاهد افزایش ۰.۳۶ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۳۲,۸۰۰ (سی و دو هزار و هشتصد ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ مصادف با ۱۶ اکتبر ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۳۶ درصدی به ۳۲,۹۲۰ (سی و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

دلار در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۲۰ تومان افزایش، ۳۲,۹۲۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در صرافی ملی، امروز به ۲۸,۹۲۳ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۸,۷۷۹ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰ درصدی داشته است.

دلار در سامانه سنا در بازار امروز نسبت به ۳ روز پیش، با ۲۰ تومان افزایش، ۲۸,۹۲۳ تومان نرخ گذاری شد.

دلار کانادا، امروز به ۲۳,۷۱۵ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها