کد خبر 138271

امروز دلار در بازار آزاد با کاهش ۰.۱۵ درصدی به سی و یک هزار و پانصد و بیست تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، امروز دلار در بازار آزاد مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۳۱,۵۷۰ (سی و یک هزار و پانصد و هفتاد ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ مصادف با ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۱۵ درصدی به ۳۱,۵۲۰ (سی و یک هزار و پانصد و بیست ) تومان رسید.

دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۵۲۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

دلار در صرافی ملی، امروز به ۲۸,۷۵۸ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۸,۶۸۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

دلار در سامانه سنا، امروز به ۲۸,۷۵۸ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

دلار کانادا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۲۶ تومان کاهش، ۲۳,۳۹۷ تومان نرخ گذاری شد.

ارسال نظر

تازه ها