کد خبر 136865

براساس بررسی مرکز آمار ایران در مرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت آپارتمان‌­های مسکونی شهر تهران به عدد ١٥٤,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل (١٥١.٩)، ۶.۵ درصد کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، براساس آمارهای مرکز آمار ایران در مرداد ماه 1401 شاخص قیمت آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به عدد١٥٤,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل (١٥١.٩)،  ١.٨درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم ماهانه

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در مرداد ماه 1401 تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ١,٨ درصد بوده است. تورم ماهانه مرداد ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٨.٣ درصد)، ٦.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم نقطه‌ به نقطه

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در مرداد ماه 1401 تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به عدد 44.0 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٤٥.٢ درصد) ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

نمودار تورم نقطه به نقطعه به شرح زیر است:

 

14010608160603253259965510

افزایش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه مرداد ماه 1401 آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٢٨,٤ درصدرسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٢٧,١ درصد)، ١.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت آپارتمان­های مسکونی مناطق ٢٢گانه شهر تهران

در مرداد ماه 1401 متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران به ترتیب به 451480 و 428395 هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه ١ با متوسط وزنی قیمت ٨٥٤٤٩١ هزار ریال بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ٢٢٢٦٧٥ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌­اند.

نمودار متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی مناطق 22 گانه شهر تهران به شرح زیر است:

14010608160615941259965610

منبع:تسنیم

ارسال نظر

تازه ها