کد خبر 135027

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین٥٤,٢ درصد برای دهک چهارم و پنجم و ششم تا ٥٥.٩ درصد برای دهک­ اول است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ١٤٠١ برابر ٤٠,٥ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٨.٩ درصد برای دهک­­ دهم تا ٤٤.٨ درصد برای دهک­ اول نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین٥٤.٢ درصد برای دهک چهارم و پنجم و ششم تا ٥٥.٩ درصد برای دهک­ اول است.

هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین٣١.٦ درصد برای دهک ششم تا ٣٤.٩ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای

بر اساس گزارش مرکز ملی آمار ایران، اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٥,٨ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٤.٤ واحد درصد) ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل بدون تغییر است.

ارسال نظر

تازه ها