کد خبر 134569

دقایقی پیش برادر مجید عبدالباقی برادر مالک ساختمان متروپل در آبادان مورد سوقصد مسلحانه قرار گرفت.

مجید عبدالباقی برادر مالک متروپل آبادان در مقابل مجتمع مسکونی خود مورد سوقصد مسلحانه قرار گرفت و به رگبار بسته شد.

گفتنی است وی پس از انتقال به بیمارستان نفت آبادان فوت کرد.

 

ارسال نظر

تازه ها