کد خبر 134432

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خرداد سال جاری را ۵۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۷.۸ درصدی نسبت به خردادماه سال گذشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خردادماه امسال، حجم نقدینگی را ۵۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۷.۸ درصدی نقدینگی نسبت به پایان خرداد ماه سال گذشته است.

این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل ۵.۶ درصد رشد داشته است.

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه امسال ۷.۹۷۲ بوده که ۷.۸ درصد نسبت به خردادماه سال گذشته افزایش داشته است.البته، این شاخص نسبت به پایان سال گذشته ۰.۴ درصد کم شده است.

بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان خردادماه به ۷۲۱ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۹.۳ درصدی در این سال است.

البته میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در این مدت نسبت به پایان سال قبل، ۱.۴ درصد کم شده است.

همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۳.۳ درصد رشد نسبت به خرداد سال قبل به ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۲۷.۸ درصد رشد به ۱۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید.

البته، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به پایان سال قبل، معادل ۰.۹ درصد کم شده است.

اوضاع دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۲۲.۶ درصد رشد نسبت به پایان خرداد سال قبل همراه بوده و به ۱۶۵۹ هزار میلیارد تومان رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۲۱.۸ درصد افزایش به ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۹.۲ درصد افزایش نسبت به خرداد سال گذشته به ۵۴۲.۹ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد سال گذشته با ۱.۴ درصد افت به ۱۴۴.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 بدهی‌ ۴۴.۹ هزار میلیاردی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان خردادماه سال قبل، معادل ۲۳۷.۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۰.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۱۲۹.۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۴.۶ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۲۰۰۴.۶ هزار میلیارد تومان  بوده که به نسبت خرداد سال گذشته دارای ۶۳.۲ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان خرداد امسال به ۴۴.۹ میلیارد تومان رسیده است.

بانک‌های تخصصی چقدر به بانک مرکزی بدهکارند؟

براساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان خرداد امسال معادل ۳۹۵.۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۱۹.۱ درصد رشد یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۵۳۶.۲ هزار میلیارد تومان است که ۲۸.۳ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۷.۹ هزار میلیارد تومان است که معادل ۵.۴ درصد نسبت به پایان خردادماه سال گذشته افزایش داشته است.

ارسال نظر

تازه ها