کد خبر 132079

در سال 2021؛

آمار منتشر شده از سوی آنکتاد نشان می دهد ایران در سال 2021 توانسته 1 میلیارد و 425 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های سرمایه گذاری مستقیم خارجی از رشد 6 درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2021 خبر داده است.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل هر ساله برآورد خود از میزان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف جهان طی سال قبل را جمع آوری و در قالب گزارشی موسوم به گزارش سرمایه گذاری مستقیم خارجی تدوین می کند.

 آمار منتشر شده از سوی آنکتاد نشان می دهد ایران در سال 2021 توانسته 1 میلیارد و 425 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند. ایران در سال 2020 بالغ بر 1 میلیارد و 342 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در سال 2021 نسبت به سال قبل از آن 83 میلیون دلار افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش ایران در سال 2021 همچنین 82 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته است. این رقم برای سال پیش از آن 78 میلیون دلار اعلام شده بود.

* رشد 64 درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان

آنکتاد رقم سرمایه گذاری خارجی در جهان طی سال 2021 را نیز 1582 میلیارد دلار اعلام کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن 620 میلیارد دلار معادل 64 درصد رشد داشته است. در سال پیش از آن 962 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان جذب شده بود.

بر اساس این گزارش سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده در کشورهای توسعه یافته طی سال 2021 با رشد 134 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 745 میلیارد دلار رسیده است.

سرمایه گذاری خارجی جذب شده در کشورهای درحال توسعه 30 درصد رشد داشته و به 837 میلیارد دلار رسیده است.

برای دریافت متن گزارش سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان 2022 اینجا کلیک کنید./تسنیم

ارسال نظر

تازه ها