کد خبر 131761

مشترکانی که مصرف برق خود را در ایام پیک تابستان امسال مدیریت کنند، در صورت رعایت شدن ۳ شرط، مشمول دریافت قبض برق رایگان خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بحث دریافت پاداش از شرکت‌های توزیع برق بابت صرفه‌جویی در مصرف برق و رسیدن میزان پاداش به مقداری که بهای مصرفی برق را پوشش داده و قبض برق رایگان شود، در روزهای اخیر مطرح شده و اطلاع‌رسانی‌هایی در این خصوص صورت گرفته؛ اما نکته اینجاست که در اغلب اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته به شروط لازم برای رایگان شدن قبوض برق یا به عبارتی به شروط دریافت پاداش بابت صرفه‌جویی اشاره نشده است.

نکته اول، مصرف برق به میزان زیر الگوی تعیین شده است و شرط اول دریافت پاداش در قبوض برق، این است که مصرف برق مشترک از الگوی تعیین شده تجاوز نکند.

شرط دوم، کاهش مصرف نسبت به میزان مصرف برق توسط همان مشترک در زمان مشابه سال قبل است و اگر مشترکی زیر الگوی مصرف برق، مصرف داشته باشد اما نسبت به زمان مشابه سال قبل، کاهش مصرفی نداشته باشد، مشمول این پاداش نخواهد شد.

شرط سوم برای رایگان شدن قبض برق، میزان صرفه جویی است؛ درواقع میزان صرفه‌جویی باید به مقداری باشد که دریافت پاداش ناشی از آن، مبلغ مصرفی برق را پوشش دهد؛ یعنی اگر در مناطق عادی که متوسط دریافتی از مشترک بابت مصرف هر کیلووات ساعت 100 تومان است، 250 کیلووات ساعت مصرف شود، مشترک 25 هزار تومان بابت مصرف برق خود باید پرداخت کند و اگر همین مشترک، سال قبل در زمان مشابه، 300 کیلووات ساعت مصرف برق داشته، بابت هرکیلووات ساعت صرفه‌جویی نسبت به سال قبل، 500 تومان در قبض برق بستانکار می‌شود که این صرفه‌جویی 50 کیلووات ساعتی به مقدار 25 هزار تومان پاداش برای این مشترک به همراه خواهد داشت که در نتیجه قبض برق وی رایگان خواهد شد؛ اما اگر میزان صرفه جویی در مقایسه با مصرف زمان مشابه سال قبل کمتر باشد، تنها از مبلغ قابل پرداخت مشترک کاسته شده و قبض برق وی، با وجود دریافت پاداش، رایگان نخواهد شد.

مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق در خصوص شرایط دریافت این پاداش، گفت: اگر مشترکی سال گذشته 300 کیلووات ساعت مصرف برق داشته و در زمان مشابه امسال، مصرف برق خود را به 250 کیلووات ساعت برساند؛ یعنی 50 کیلووات ساعت صرفه‌جویی در میزان مصرف برق خود داشته باشد، قبض برق این مشترک رایگان می شود که این نمونه برای مناطق عادی کشور است که الگوی مصرف برق در این مناطق، 300 کیلووات ساعت است.

وی افزود: در مناطق گرمسیر امکان صرفه‌جویی بیشتری وجود دارد، یعنی اگر مشترکی در مناطق گرمسیر، سال گذشته 3000 کیلووات ساعت مصرف برق داشته و مصرف خود را امسال به 2000 کیلووات ساعت برساند، حدود 500 هزار تومان پاداش مدیریت مصرف دریافت می‌کند و عددی حدود 450 هزار تومان از ما بستکانکار خواهد شد./تسنیم

ارسال نظر

تازه ها