کد خبر 131550

دادستان انتظامی سازمان امور مالیاتی با اشاره به رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی کشور در مبارزه با فساد اداری و احقاق حقوق مردم، گفت: طی هشت ماه گذشته بیش از۲۴۰ مورد تخلف شناسایی شده وبرخورد انضباطی و قضایی صورت گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سید محسن خوانساریان، دادستان انتظامی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولین نظام مالیاتی بوده  افزود: در خصوص مبارزه با تخلفات و فساد اداری، در سه بخش اقدامات مقابله ای، پیشگیرانه و برنامه های پیش رو برنامه های جدیدی را مبنای عمل قرار داده ایم.

وی با بیان رویکرد فساد ستیزی و عزم جدی جهت شفاف سازی فرایندها در دوره تحول آفرینی اظهار داشت: طی هشت ماه گذشته با بیش از240 مورد کیفرخواست و اعمال مجازات برای متخلفین با متخلفان اداری برخورد جدی شده است که از این تعداد 92 مورد صدور ادعا نامه برای متخلفین در اجرای ماده 265 ق.م.م و 150 مورد اعمال مجازات اخطار و توبیخ موضوع بند الف و ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده است.

سید محسن خوانساریان با اشاره به اینکه تاکنون 136 مورد پرونده کارکنان متخلف مالیاتی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان رسیدگی شده افزود: در موارد یاد شده مجازات متناسب علیه متخلفین اعمال شده است.

همچنین مجموع اقدامات صورت گرفته درمراجع قضایی ناشی از فساد و تخلف ماموران مالیاتی در هشت ماه گذشته 14 فقره بوده که عمدتاً مربوط به اخذ رشوه وجعل گواهی ماده 187 می باشد که شش مورد آن منجر به صدور کیفر خواست و رسیدگی در دادگاه شده و 8 مورد نیز در حال رسیدگی در دادسراها می باشد.

دادستان انتظامی مالیاتی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه سازمان امور مالیاتی در مبارزه با تخلفات اداری به راه اندازی بخش ارتباط مستقیم مودیان با دادستان انتظامی مالیاتی در درگاه ملی مالیات اشاره کرد و اظهار داشت: مودیان می توانند با مراجعه به این بخش، گزارش تخلفات و تقصیرات صورت گرفته را مستقیما به دادستان انتظامی مالیاتی اعلام نمایند.

وی گفت: اعلام هشدارهای انتظامی به مردم، تدوین سند تحول دادستانی انتظامی مالیاتی و ارتقای آموزش و آگاهی بخشی به مردم و همکاران سازمان امور مالیاتی از جمله دیگر برنامه های دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

سیدمحسن خوانساریان یکی دیگر از برنامه های سازمان در برخود با فساد اداری را انجام بازرسی های دوره ای و موردی از ادارات کل امور مالیاتی کشور دانست و تا کید کرد: سازمان امور مالیاتی در نظر دارد در رویکرد جدید، با هوشمند سازی نظام مالیاتی ، شناسایی گلوگاه های فساد خیز و اصلاح فرآیندها، بازنگری دستورالعمل مبارزه با فساد، ارتقاء جایگاه کمیته تخصصی سلامت اداری و ارزیابی مستمر عملکرد ماموران مالیاتی زمینه های بروز فساد در سازمان را اصلاح نماید.

وی در پایان تقویت ساز و کار لازم جهت اجرایی شدن دستورالعمل تشویق و تنبیه مدیران جهت نهادینه نمودن نظارت مشارکتی را از برنامه های مهم پیش رو در سازمان امورمالیاتی دانست.

ارسال نظر

تازه ها